Ikuti program latihan , skop A+!

Tuesday, October 19, 2010

Bab 1 : Pengenalan Kepada Ekonomi

1.1 Pengertian Ekonomi:
Berikan maksud ekonomi
Satu ilmu yang mengkaji bagaimana manusia mengagihkan sumber ekonomi yang terhad untuk memenuhi kehendak manusia yang tidak terhad.

** Kehendak -- keinginan individu untuk memiliki sesuatu barang atau perkhidmatan.

Sumber ekonomi / faktor pengeluaran adalah seperti berikut :
1. Tanah ( T )
2. Buruh ( B )
3. Modal ( M )
4. Usahawan ( U )

Soalan SPM 2008 ( 1. a )
Terangkan empat sumber ekonomi yang diperlukan dalam pengeluaran sesuatu barang.

Sumber ekonomiyang diperlukan dalam pengeluaran sesuatu barang adalah tanah , buruh , modal dan usahawan.

Tanah adalah anugerah alam semulajadi yang terhad penawarannya. Ia merupakan sumber yang tidak dapat diperbaharui. Contohnya adalah sumber hutan , galian , sumber laut dan hasil bumi. Ganjarannya SEWA.

Buruh adalah tenaga manusia yang disumbangkan samada dalm bentuk fizikal atau mental. Ia terdiri daripada buruh mahir dan tidak mahir. Contohnya adalah guru , jentera dan doktor. Ganjarannya UPAH.

Modal adalah alat atau wang yang digunakan dalam proses pengeluaran, ia dapat meningkatkan produktiviti pengeluaran. Contohnya adalah Jentera , kilang dan mesin. Ganjarannya Faedah /Dividen .

Usahawan adalah individu yang menggabung faktor-faktor pengeluaran yang lain untuk menghasilkan darang danperkhidmatan, beliau sanggup menanggung risiko. Contohnya peniaga , peruncit dan pemborong. Ganjarannya Untung.


MASALAH EKONOMI
Konsep Kekurangan , Pilihan dan Kos Lepas.

1. Kekurangan : Sumber ekonomi terhad tetapi kehendak tidak terhad.

2. Pilihan : Kehendak yang tidak terhad disusun mengikut keutamaan

dan dipilih mengikut kemampuan sumber yang ada.

3. Kos lepas : Barang kedua terbaik yang terpaksa dilepaskan akibat

daripada pemilihan barang terbaik.

** Masalah ekonomi berlaku kepada 3 unit ekonomi : Isirumah , firma & kerajaan.

Bagaimanakah unit-unit ekonomi menghadapi masalah ekonomi?

Soalan SPM.
1. Berikut adalah maklumat tentang sebuah Negara.
Kerajaan telah menangguhkan projek hidroelektrik bernilai
RM5.8 bilion untuk projek pembinaan Lebuhraya Klang-Banting.
Terangkan masalah ekonomi yang dihadapi oleh kerajaan itu.

Jawapan :
Kerajaan menghadapi kekurangan sumber hasil negara. Dengan itu pilihan akan dibuat bagi memaksimumkan kebajikan masyarakat dengan membina Projek Lebuhraya Klang-Banting. Maka kos lepasnya ialah projek hidroelektrik.

2. Berikut adalah maklumat tentang Syarikat XYZ Sdn. Bhd.

Syarikat XYZ Sdn. Bhd berhasrat mengeluarkan kasut

power & stokin. Walau bagaimanapun syarikat tersebut

menghadapi masalah ekonomi.

Bagaimankah syarikat itu menyelesaikan masalah tersebut?

Jawapan :
Syarikat XYZ menghadapi kekurangan modal. Dengan itu pilihan akan
dibuat bagi memaksimumkan keuntungan iaitu mengeluarkan
kasut power maka kos lepasnya ialah stokin iatu keluaran
kedua terbaik.

1 comment: